Dlaczego XIII LO

Oferta edukacyjna
XIII LO w Krakowie
na rok szkolny 2024/2025

Wirtualna promocja szkoły – odcinek I – Języki obce
w XIII LO w Krakowie

Wirtualna promocja szkoły – odcinek II – Zespół cheerleaderek w XIII LO
w Krakowie
Wirtualna promocja szkoły – odcinek III – Nauka inaczej
w XIII LO w Krakowie
Wirtualna promocja szkoły – odcinek IV – Działalność Samorządu Uczniowskiego
w XIII LO w Krakowie
Wirtualna promocja szkoły – odcinek V – Koło teatralne
w XIII LO w Krakowie
Wirtualna promocja szkoły – odcinek VII – Sport w XIII LO
w Krakowie
Wirtualna promocja szkoły – odcinek VIII – Chór XIII LO
w Krakowie

Wirtualna promocja szkoły – odcinek IX – Atmosfera
w XIII LO w Krakowie

Wirtualna promocja szkoły – odcinek X – Tradycja
w XIII LO
w Krakowie